domov

POSESTVO PERLES                                                                               

Posestvo Perles je stara domačija, do sedaj znani opisi segajo v 14. stoletje, lastninska pravica je prehajala iz roda večinoma po moški strani. Naši dedje so se v preteklosti ukvarajali z različnimi dejavnostmi, najbolj znane so pivovarništvo, usnjarstvo in mlinarstvo. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je poniknila voda, ki je tekla ob mlinu in s tem je tudi po naravni poti prenehalo mlinarstvo.  Skozi različna zgodovinska obdobja je bila posest različno velika in je znotraj lastninske in uporabne pravice potekalo mnogo dejavnosti. Skozi vse obdobje pa je na Posestvu stalnica kmetijska dejavnost.Tudi v sedanjem in prihodnjem času je naša skupna vizija kmetijstvo s poudarkom na naravni ekološki način, kjer združujemo dolgoletne izkušnje s tega področja in sodobnim znanjem.

Veliko časa in znanja vlagamo v izpopolnitev reje kokoši in prireje domačih jajc s poudarkom na - kokoši prijaznem okolju-, kjer srečne kokoši nesejo najkvalitetnejša jajca.

Poseben pomen našemu raziskovanju namenjamo tudi učinku konjskega gnoja na zemljo in pridelke. Po dosedanjih izkušnjah in analizi so izsledki naravnost izjemni. Saj je zemlja obogatena s konjskim  gnojem odličen humus za vsaditev vseh vrst povrtnin, vrtnin in okrasnih rastlin.

Vizija: Postati ekološko turistična kmetija z najvišjo možno samooskrbo na lastnih zemljiščih in uporabo  naravnih virov energije in pri tem proizvesti čim manj ogljikovega dioksida.

Poslanstvo: Slovenskim otrokom približati življenje z naravo iz preteklosti za lepšo prihodnost na poljuden in vzpodbuden način. 

      

Valentin in Andreja Marinšek